در این قسمت حجت الاسلام قرائتی در مورد تقسیم محبت بین فرزندان به عدالت صحبت خواهند کرد طوری که باعث حسادت بین آنها نشود....