مهدی بیا که عالم بی تو صفا ندارد/ در کوی آشنایی کس آشنا ندارد/ ای یوسفی که یوسف گردیده مشتری ات/ کالایی بهتر از تو گویی خدا ندارد ... مناجات با آقا امام زمان علیه السلام در ظهر شهادت امام هادی علیه السلام.