برنامه اکسیژن از اولین برنامه های ویژه نوجوان در سال های گذشته بود که شهاب حسینی مجری گری آن را بر عهده داشت. این برنامه در سال ۷۷ پخش شد و شهاب حسینی از انقلاب اسلامی و شهیدان تجلیل کرد.