بالاخره پس از کش و قوس های فراوان تکلیف هیات مدیره قرمز پوشان پایتخت مشخص شد ...