بچه فامیل دور وارد برنامه شده و و قراره فامیل دور اسم بچشو انتخاب می کنه و گفتگو های خیلی بامزه ای بین اونها رد و بدل می شه که حتما ببینید و لذت ببرید.....