هیچکی ندیدم تو نخت نباشه ، نکنه یه وقت از تو نگام جدا شه ، می دزدمت میبرمت بیابون ، طاقت ندارم بشی درب و داغون ، مخلصتم چاکرتم جونمی ، عشق منی قلب منی خونمی … تیتراژ زیبای سریال خوش رکاب با صدای علی خلج