این معجزه شگفت انگیز برادران را سخت در فکر فرو برد، لحظه اى به گذشته تاریک خود اندیشیدند، و چه خوب است که انسان هنگامى که به اشتباه خود پى برد فوراً به فکر اصلاح و جبران بیفتد، همان گونه که فرزندان یعقوب دست به دامن پدر زدند و «گفتند پدرجان از خدا بخواه که گناهان و خطاهاى ما را ببخشد» (قالُوا یا اَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا).