آموزش گل کریستالی ژربرا مخصوص استفاده در سفره هفت سین توسط خانم افسری در بخش هنری برنامه کاشانه مهر