بخش اول قسمت بیست و سه انیمیشن دیدنی پهلوانان، روزی روزگاری یکی از شاهزادگان بلخ برای شکار و تفریح از شهر و دیارش خارج شد در این زمان یکی از فرماندهان سپاه پدرش نقشه قتل او را می کشد و او را در آب رودخانه می اندازد اما پهلوان پوریا و دوستانش او را پیدا می کنند و او را به استراحتگاه خود می برند و شاهزاده درگیر ماجراهایی می شود ...