نشسته دریا در راه شما ، چشم جهان بر درگاه شما/ نگاه دنیا چون دیده تو را ، به بهترین ها بخشیده تورا / محبت تو نان و نمکم ، تو با نگاهت کردی کمکم ... کلیپ همخوانی به مناسبت وفات حضرت معصومه (س) .