معرفی آستان مقدس امامزاده قاسم (ع) در برنامه صبح امید . امامزاده قاسم (ع) در شهر فریدون کنار، کاردگر محله قرار دارد . این امامزاده از نوادگان امام حسن مجتبی (ع) است .