با نظافت پیش هر کس تو عزیزی ، با نظافت مثل گل پاک و تمیزی بی نظافت مثل برگای پاییزی ... ترانه کودکانه نظافت پخش شده در شبکه ماهواره ای هدهد فارسی www.hodhodfarsi.tv