لارو بزرگ داره خواب شیرین و خوشمزه ای رو می بینه و لارو کوچولو رو زیر دست و پاش له کرده و.....