وزیر آموزش و پرورش از وقتی سرپرستی این وزارت خانه را بر عهده داشت مخالف تعطیلی پنجشنبه های مدارس بود اما بالاخره اعلام کردند که از سال آینده پنجشنبه ها تعطیل نیست و جای خود را به یک روز بدون کیف و کتاب می دهد ...