پینگو وقتی از خونه بیرون میاد چشمش به یک اطلاعیه می خوره که اطلاعیه مسابقه ی ساخت مجسمه های یخی وجود داره و پینگو تصمیم می گیره در این مسابقه شرکت کنه .....