اگه کار این ان پی تی اینه که جلوی ساخت انرژی اتمی رو بگیره که باید بگم زرشک! یه سری دولت تو این غرب و شرق عالم دارن فرت و فرت بمب اتم می سازن و هیشکی هم نیست بهشون بگه بالا چشمت ابرو است حالا چطوره که پاشو کرده تو یه کفش و هر روز ی جور برا ما گربه می رقصونه؟