در این قسمت از مجموعه ی بسیار زیبا و آموزنده ی لذت دانایی با پیچ که در زندگی کاربرد زیادی دارد آشنا خواهیم شد....