پاسخ به این شبهه که وهابیون بر قیام امام حسین (علیه السلام) وارد می کنند و می گویند: امام حسین اصلا قیام نکرد را در این برنامه ببینید ...