آیت سرخ عاشقی ، نام تو و کلام تو / شاعری و شهادتت ، سرخ ترین پیام تو / هر سخنت حکایتی ، از گل باغ نینواست ... نماهنگ زیبای سرخ ترین پیام با صدای امیر اکبری و آهنگسازی بهنام ابطحی .