هر جا برم تو با منی واسم مث جونو تنی ... دلت که می گیره فقط حرف تو با من میزنی ... هر جا برم کنارمی فرقی نمیکنه کجا ... فرقی نمیکنه چقدر فاصله باشه بینِ ما ... چقدر دوست دارم خدا ... من چقدر دوست دارم خدا / نماهنگ دوست دارم خدا با صدای رضا صادقی