در عهد عتیق خداوند بر قوم بنی اسرائیل که در اسارت و بندگی مصریان بودند حضرت موسی را فرستاد تا آنان را از جهالت خود و فرعونیان نجات دهد و ... داستان حضرت سموئیل قسمت اول از انیمیشن فرمانروایان مقدس از شبکه قرآن و معارف سیما