زن در آثار تصویری نمادین به مفهوم سرزمین است و در آغوش گرفتن زن به مفهوم تسلط برآن سرزمین یا ایدئولوژی خاص است، زن محجبه هم نمادی از اسلام و سرزمین اسلامی است؛ یک تابلوی تبلیغاتی در آمریکا یک زن مسلمان را در آغوش یک سرباز آمریکایی نشان می‌دهد .این تبلیغات مرتبط با یک داروی ضد خروپف با عنوان «با هم بمانید» است.پشت صحنه تولید این تبلیغ را می بینید