قورباغه در خانه ای به نام ستون قهوه در حال ساخت یک وسیله ی پیشرفته بود و گربه بیباک و موش کوچولو به دنبال اون می گشتند که اونو دستگیر کنند تا اینکه