پژمان جمشیدی که به همراه مادر و خواهرزاده اش مهمان علی ضیا در شب یلدا شده بود از تجربه بازیگری خود می گوید ...