ما چرا باید تاوان پس بدهیم و لباس مشکی بر تن کنیم؟ خوردن نذری حرام است؛ شما به خاطر شهادت امام حسین خوشحال هستید و روزه نمی گیرید از جمله شبهاتی هستند که وهابیون بر عاشورا وارد می کنند .../ بخش اول از قسمت اول مستند حقیقت