سکانسی از سریال حجر بن عدی که در آن یکی از دوستداران امام علی (علیه السلام) به خاطر محبتی که از امام علی (علیه السلام) در دل داشت مورد شکنجه قرار می گیرد ...