آموزش یک گل رز زیبا با روبان پارچه ای با حضور خانم افسری در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس