آموزش والان پرده پفکی با حضور خانم ابراهیمی در بخش کاردستی از برنامه کوک طلایی از شبکه سه سیما 92/10/08