قورباغه به زندان افتاد اما بازم با زورگویی خودش و رئیس زندان می کنه و تغییرات اساسی رو به زندان می ده و اونجا رو به یه تفریحگاه برای زندانی ها تبدیل می کنه گربه ی بی باک از این موضوع مطلع می شه و......