حواشی بازی دو تیم پرسپولیس و سایپای البرز که با برتری پرسپولیس پایان یافته بود را در این بخش از برنامه نود می بینیم ...