توصیه های طب سنتی برای درمان بیماری های دهانه رحم از قبیل ترشحات اضافی مهبلی هنگام قاعدگی و عفونت های دهانه رحم و ..از زبان دکتر آیت الله سید حسن ضیایی برگرفته از شبکه جهانی ولایت