یکی از القاب امام رضا علیه السلام شمس الشموس است .یعنی اگر امامان خورشید هستند امام رضا علیه السلام خورشید خورشید هاست . معنای این لقب چیست ؟ توضیحات شیرین حجت الاسلام کاظم صدیقی را در این باره می شنویم.