باز اومدم سر رو ضریحت بزارم/ فقط می خوام بهت بگم امام رضا دوست دارم/ یادش بخیر با پدر و با مادرم/ وقتی که اومدم حرم دست کشیدی روی سرم ... نوحه سینه سزنی با نوای حاج عبدالرضا هلالی در عصر شهادت امام رضا علیه السلام.