امید دلای خسته ای/ کلید درای بستهای/ پناه دل شکسته ای/ امام هشتم دین خدایی/ امید اول و آخر مایی ... ذکر سینه زنی زمینه در شب 22 صفر و شهادت امام رضا علیه السلام با نوای حاج محمود کریمی