آخر محرم و صفر دوباره/ دلمو تا مشهد الرضا آوردم/ پیرهن مشکی و این شال عزا را/ به امانت دم حرم سپردم ... ذکر سینه زنی با نوای سید مهدی میرداماد و حسن شالبافان در شب 28 صفر در مشهد مقدس.