خادمت پشت در قصر خبر می خواهد/ از شب مبهم این فتن اثر می خواهد/ کاش آن خوشه مسموم زبانش می گفت/ لب شیرین تو انگور مگر می خواهد ... روضه شهادت امام علی بن موسی الرضا با نوای حاج محمود کریمی.