مانند مادرت شده ای قد خمیده ای/ آقا چرا عبا به سرت کشیده ای/ خون جگر به سینه به اجبار می دهی/ راهی نرفته تکیه به دیوار می دهی ... مرثیه شهادت امام رضا علیه السلام با نوای حاج حسین سیب سرخی در مشهد مقدس.