به هوای حرم هوایی دل/ کفتر گنبد طلایی دل/ با یه یا حسین کربلایی دل/ سایتون مستدام شه والا مقام ... نوحه سینه زنی با نوای حاج روح الله بهمنی در روز 23 صفر.