پیشنهاد می کنیم نماهنگ پناه را حتما ببینید . این اثر فاخر با صدای دولتمند خلف، خواننده مطرح تاجیک و آهنگسازی طویجان نیازی توسط ارکستر کنسرواتوار تاجیکستان اجرا شده است.