تاثیر عرض سلام به محضر امام رضا علیه السلام وزیارت ایشان از راه دور و نزدیک و نقل داستانی از آیت الله مرتضی حائری یزدی توسط حجت الاسلام سید مهدی حائری زاده