لخته لخته ی روی لبام پاره پاره ی جگرم/ زخم کهنه ی خاطره هام گوشواره مادرمه/ آی روضه خون روضه ی من قصه ضربه سیلی/ آی گریه کن گریه من گریه به روی نیلی ... نوحه سینه زنی از زبانحال امام حسن علیه السلام با نوای سید مجید بنی فاطمه.