باید اینجا حرم درست کنند/ چهار تا مثل هم درست کنند/ با امام حسن سزاوار است/ چند باب الکرم درست کنند ... مرثیه خوانی سید مهدی میرداماد در روز 27 صفر در حرم امام علی بن موسی الرضا علیه السلام.