یه دانش آموز جدید وارد کلاس شده و بچه ها خودشون را به اون معرفی می کنن معلم از بچه ها می خواد که مسولیت داشته باشن که دانش آموز جدید احساس غریبی نکنه از طرفی درس امروز مانور زلزله هست و مسولیت ها ی بچه ها در این مواقع توضیح داده می شه....