رئیس جمهور ایران گفت: حاصل مذاکره با 1+5 این است که قدرتهای جهان حقوق هسته ای ایران را به رسمیت شناختند ولی برای دستیابی به اعتمادی کامل راهی طولانی در پیش است ، همچنین رییس جمهور در پایان این گفتگو از خانواده شهدای هسته ای تجلیل کرد و ...