جوجه کوچولو زیر سایه درخت خوابیده بود دوستاش یادشون می ره اون رو با خودش به خونه ببرن در همین حال بارون می گیره و رعد و برق های شدیدی می زنه همه ترسیده بودن اما چه بلایی سر جوجه کوچولو اومده که زیر درخت خوابیده؟.....