انتخاب وزیر نفت سابق به عنوان مشاور معاون اول رئیس جمهور/ در مذاکرات ژنو ادعای امریکایی ها برای ابر قدرت بودن این بار به فرانسه سپرده شد/برخورد قاطع دکتر ظریف در مذاکرات 1+5/ در حالی که همه مردم ایران در حال عزاداری برای امام حسین بودن مجری بی بی سی با لباس قرمز در صحنه حاضر شد/ ترویج قمه زنی در شبکه بی بی سی/ رشد انتصابات فایلی / انتخاب وزیر ورزش و جوانان در مجلس/هفت بانک ایرانی به لیست تحریم امریکا/