برای تقویت مو و افزایش ماندگاری مو و جلوگیری از کچلی چه باید بکنیم . پاسخ را از زبان آیت الله دکتر سید حسن ضیایی با استناد به نوشته های دکتر مرتضی صفایی در کتاب گلچین جامع از کتب گیاهان دارویی و عطاری ایران می شنویم. منبع شبکه جهانی ولایت