نقش سدر در مراقبت از مو و جلوگیری از ریزش آن از زبان آیت الله سید حسن ضیایی در برنامه حدیث تندرستی از شبکه جهانی ولایت