بخش اول طریقه برش و الگوی یقه ب‌ب مناسب برای لباس بچه همراه با نکات دوخت به روش گرلاوین با حضور خانم خدادادی از شبکه آموزش سیما