در سری آموزش آستین لباس روش الگوی آستین کت و پالتو آموزش داده شده همراه با نکات دوخت به روش گرلاوین با حضور خانم خدادادی از شبکه آموزش سیما